تحلیل پتنت

دنیای امروز دنیای رقابت است. این رقابت در فضای کسب و کار و بازار موجب شده­ است که شرکت­ها، سازمان­ها، صاحبان فناوری و محققان، از ایده تا بازار در هر کجای زنجیره فناوری که قرار دارند، در صدد ارتقاء جایگاه خود و کسب سهم بیشتری از آن حوزه باشند. بنابراین هر گونه فعالیتی در سطوح مختلف از جمله سیاست‎گذاری، پشتیبانی، زیربنایی، فعالیت­های پژوهشی و اجرای دستاوردهای پژوهشی نیازمند آگاهی و برنامه ­ریزی دقیق و هوشمندانه­ ای است؛ چرا که برداشتن گام­های مهم بدون برنامه ­ریزی و بی ­توجه به جوانب کلیدی، هزینه بردار بوده و ممکن است خسارات فراوان و بعضا جبران ­ناپذیری را به صاحبان سرمایه و تصمیم گیرندگان در سطوح خرد و کلان وارد ­آورد.